Twee essays over de ethiek van het platform:

Op 23 januari verscheen op Apache.be een eerste essay over de ethiek van het platform. Omdat de shitstorm die erop volgde om een antwoord vroeg, verscheen een tweede bijdrage op 5 januari. Twee fragmenten:

Uit “De Ethiek van het platform”:

Naar aanleiding van Musks capriolen, werden heftige debatten gevoerd over de diverse strategieën die mensen hanteren. Vooral mensen die er voorlopig voor kiezen hun Twitteraccount aan te houden, kregen te horen dat hun keuze moreel fout is. De argumentatie is divers, maar komt ongeveer op het volgende neer:

Elon Musk zette de helft van het personeel op straat.

Dat gebeurde op een manier die onnodig veel leed heeft veroorzaakt.

Het is moreel fout om noodzakelijk leed nodeloos groot te maken.

Musk kan dit alleen maar doen omdat zijn vermogen hem genoeg macht geeft.

Elke handeling van een gebruiker draagt bij aan de waarde van Twitter, en dus aan de machtspositie van Musk.

Het is moreel fout om bij te dragen aan een proces dat iemand in staat stelt moreel foute handelingen te stellen.

Er valt wat te zeggen voor deze argumentatie, maar dat geldt ook voor de vele tegenargumenten. Soms hebben die te maken met onbeslistheid – Mastodon bijvoorbeeld vraagt een aanzienlijke inspanning – of met de keuze om geconnecteerd te blijven met mensen die geen exit overwegen.

Sommige mensen hebben een aanzienlijk aandachtskapitaalverworven en zijn niet bereid dat zomaar op te geven, anderen kunnen om professionele redenen voorlopig niet zonder, omdat ze nog geen alternatief hebben uitgebouwd.

Nog anderen begrijpen totaal niet waarom mensen überhaupt nadenken over de ethische implicaties. Ze amuseren zich liever dood.

En mij is het er niet om te doen om welke keuze dan ook te veroordelen. Waar zou ik de autoriteit aan ontlenen om dat wel te doen. Wat ik me wel wil veroorloven is mezelf en anderen uit te dagen om de denkoefening wel te doen.

Want of we het negeren of niet, ze is er: de ethiek van het platform.

Lees de rest op Apache.be

Uit “Zure oprispingen over de ethiek van het platform”

… het zou van te veel naïviteit of geloof in billijkheid getuigen mocht ik mijn hoop vestigen op de bereidheid van wie zijn oprispingen belangrijk genoeg vindt om af te zien van reacties op dingen die er niet staan, of van ‘whataboutisms’.

Lees de rest op Apache.be